STANLEY Human Temperature Detection

STANLEY Human Temperature Detection gør det muligt at foretage temperatur-screening af medarbejdere eller kunder, som et ekstra tiltag med begrænsning af smitttespredning.

 

      Fordele med Human Temperature Detection:

          Kosteffektiv screeningprocess, som fast eller flytbar installation

          Kan fungere fuldt autonomt eller betjenes af en operatør

          Integérbar med dørstyring eller adgangskontrol

          Modtag e-mail alarmer ved for høj temperatur detekteret

 Automatisk Scanning

Personer scannes automatisk på få sekunder. Monitoren viser live-billede af personen, inklusiv thermisk visning samt målte temperatur. Resultat vises som enten Godkendt eller Afvist.

 

 Temperaturmåling

Målt temperatur sammenlignes med Black Box'en, som har en fast temperatur på 37°C. Dette sikrer så korrekt en måling som muligt, helt ned til en afvigelse på kun 0,5°C. Grænseværdi for max temperatur kan indstilles efter behov.

Kosteffektiv Screening

Screeningsprocessen foretages hurtigt og kan ske fuldt autonomt. Integration med dørstyring eller adgangskontrol giver en ekstra effektiv sikring af adgang til virksomhedens lokaler.

Mere effektiv screeningproces:

  Screeninger kan foretage hurtigere ifht. mange manuelle screeninger

  Kan integreres med dørstyring eller adgangskontrol

Præventivt og skalérbart:

  Godt supplement til eksisterende screeningprocesser

  Giver mulighed for hurtig varsling ved overskredet temperatur

Omkostningseffektiv løsning:

  Reducerer omkostninger til fysisk personale eller vagter

  Kan leveres som en bærbar/flytbar løsning, eller som fast installation

 

Hvordan fungerer temperaturmålingen?

Vi tilbyder flere forskellige muligheder inden for Thermisk Temperaturscreening, hvorfor vi kan tilbyde en løsning til alle behov - både til detailbutikker, administrationejendomme, produktionsvirksomheder eller større lokationer som eksempelvis lufthavne eller sportsarenaer.

Teknologien bag løsningerne er baseret på temperaturmåling vha. et thermisk kamera, samt et statisk referencepunkt, også kaldt en Black Box. Ved at sammenholde den målte temperatur mod referencepunktet, opnås en måling der er langt mere præcis, end sammenlignelige løsninger, der ikke anvender et referencepunkt. 

Komponenterne som indgår i løsningen er produceret i USA og overholder derfor den amerikanske NDAA-regulation. Dernæst overholder løsningen de guidelines som det amerikanske FDA har udstukket i April 2020, der beskriver kravene til temperaturmålinger af enkeltpersoner. Eksterne links til FDA's guidelines findes nederst på denne side.

 

Person detekteres automatisk

Måling foretages og vises på skærmen

Varsel ved for høj temperatur

Fleksible installationsmuligheder til de fleste miljøer

Har man et midlertidigt behov, eller blot ønske om en flytbar installation, kan løsningen leveres som en bærbar installation. Der indgår et thermisk kamera, som monteres på en tripod, en black box der sikrer referencetemperatur, der ligelededes monteres på en tripod, samt en bærbar computer hvorfra softwaren styres.

Ønsker man fuldt integreret mobil løsning, med minimale installationsomkostninger og uden kabler, tilbydes også en Windows 10 Tablet-løsning, hvor software er pre-installeret og som har kamera monteret, der leveres inklusiv gulvstander til både Tablet samt Black-box'en.

For faste installationer monteres det thermiske kamera samt black box enten i loft eller på væg, og der opsættes en monitor som forbindes med en stationær server. Installationen kan i dette tilfælde foretages skjult, uden synlige kabler, og med simpel og let screening samt visning på den monterede monitor.

 

 

 

Eksempel på

Flytbar/Mobil installation

 

Eksempel på

Fast installation

 
Individuel konfiguration af Monitor Visning

Afhængig af hvordan løsningen etableres, kan der være forskellige behov for hvordan visningen på monitoren skal være.

Man kan derfor selv justere den ønskede visning efter behov - og det er endvidere muligt at visningen kan ske i såkaldt "Kiosk Mode" for fuld autonom implementering.

Integrérbar med dørstyring og adgangskontrol

Løsningen kan udvides og integreres med eksisterende dørstyringer eller adgangskontrolsystemer. Derved kan man etablere et ekstra sikkerhedslag på sin lokation, hvor en person eksempelvis afvises adgang via en dør, rondel eller port, hvis målingen overskrider tolerancen.

Har man flere steder på sin lokation, hvorfra man ønsker temperaturscreening foretaget, kan løsningen nemt udvides med flere døre samt flere temperaturmålingssteder.

Udover at begrænse adgang via fx en dør eller en kortlæser ved for hjøj temperatur, kan systemet også konfigureres til at give adgang ved godkendt scanning. På den måde kan man eksempelvis etablere en automatisk åbning af en dør, port eller rondel, hvis scanningen er godkendt. Det kan hjælpe med at eliminere behovet for fysisk kontakt, og derved etablere en fuldt automatisk løsning.

Anbefalinger til effektiv implementering af thermiske screeningsystemer

Thermisk temperaturmåling er en effektiv måde, hvor man kan automatisere sin screening af medarbejdere, kunder eller besøgende på. Selvom teknologien er afprøvet og i optimale miljøer kun har en afvigelse på ned til 0.5 grader, anbefaler vi at løsningen indgår i en eksisterende screening-proces, frem for blot at stå alene. 

Det er vigtigt at man har afklaret, hvordan systemet kan passe ind i eksisterende processer, herunder hvad der skal ske, hvis en måling overskrider tolerancen opsat. Skal personen fx udtages til særskilt måling for manuel validering? Er der afklaret en sporbarhedsproces? Hvordan håndteres enkeltpersonen, samt evt. medarbejdere eller potentielt udsatte?

Vi anbefaler at man gør sig overvejelser om den samlede proces, inden man foretager investering i løsningen. Det er vigtigt at løsningen er implementeret effektivt, anvendes i henhold til myndighederns retningslinjer, samt giver den tryghed for medarbejdere og besøgende, som er tiltænkt.

Vores sikringskonsulenter rådgiver og vejleder derfor hver enkelt kunde, ud fra deres konkrete behov og potentielle anvendelsesområder, punkter som er vitale for en succesfuld implementering af løsningen. 

 

For bedst mulige resultat, har vi følgende anbefalinger til brug af løsningen:

 Installation skal ske i et fast tempereret rum, med en anbefalet rumtemperatur på mellem 20-24°C

 Undgå direkte sol- eller modlys, som kan reflektere eller påvirke kameraets dækningsområde

 Sørg for at af-klimatisere personer inden scanning, det anbefales at vente 3-6 minutter hvis personen kommer udefra

 Anvend den præcist anbefalede afstand mellem kamera og person, for at undgå for stor usikkerhed i målingen

 Sørg for at have sekundære tiltag etableret, for yderligere kontrol og validering af scanningsresultat

 Løsningen skal ikke anvendes alene, men kan indgå som et ekstra sikkerhedslag i eksisterende processer

 Thermisk temperaturmåling er altid forbundet med en vis usikkerhed, hvorfor producentens vejledning altid skal følges

 

Andre løsninger:

Alarm Video Verification

Site Occupancy Management

Video Activated Verification

Links til eksterne FDA-ressourcer vedr. Thermografiske temperaturscanningssystemer (på engelsk):

Er du interesseret i at høre mere om løsningen? Kontakt os i dag for et gratis rådgivningsmøde med én af vores konsulenter.