Remote Interactive Gatekeeper

STANLEY Remote Interactive Gatekeeper hjælper med styring af adgang via porte eller adgangspartier på distancen fra vores Kontrolcentral.

 

      Fordele med Remote Interactive Gatekeeper:

          Reducerer omkostninger til fysiske portvagter eller fast personale

          24/7-365 overvågning og kontrol fra Kontrolcentralen

          Hurtig og effektiv validering og verificering af besøgende

          2-vejs tale funktionalitet og fjernstyring af både porte og døre

 Køretøj ankommer

Chauførren aktiverer ved sin ankomst intercom/samtaleanlægget, som automatisk sætter ham i direkte forbindelse med vores operatører på Kontrolcentralen.

 Verificering

Kontrolcentralen verificerer og validerer personen/køretøjet vha. kameraer. Der kan endvidere foretages kontrol af ID-kort, køretøjets registreringsnummer eller køreplan, alt efter behov.

2-Vejs Tale

Kontrolcentralen foretager samtale med chauførren via 2-vejs tale, hvorefter der foretages reaktion iht. aftalte Forholdsordre med kunden, fx oplukning eller afvisning af pågældende.

Dette opnås med løsningen:

Øget sikkerhed:

  Lokationen er sikret døgnet rundt, året rundt

  Erstatter helt eller delvist behovet for fysiske portvagter

  Øget sikkerhedsniveau, Kontrolcentralen har fuldt overblik over lokationen

  Adgang gives kun iht. aftalte Forholdsordre, fx vha. validering af køreplan eller ID

  Integreret løsning med fjernstyring af både porte og adgangskontrol

Præventivt og skalérbart:

  Eksisterende video-opkobling til Kontrolcentralen kan udvides til andre ydelser

  Tilsyns- eller ronderingsopgaver kan også håndteres med samme løsning

Omkostningseffektiv løsning:

  Reducerer omkostninger til fysiske vagter eller fast allokeret personale

  Vagtpersonale tilkaldes kun, såfremt det er konstateret nødvendigt

 

Sådan fungerer STANLEY Remote Interactive Gatekeeper

Vores Remote Interactive Gatekeeper, også kaldt portvagt, fungerer ved at vi via Kontrolcentralen leverer portvagtydelse på distancen, som helt eller delvist kan erstatte de traditionelle fysiske portvagter. Ydelsen omfatter en manuel kontrol og styring af virksomhedens porte eller øvrige adgangspartier fra distancen, hvor vi anvender avanceret video- og intercomteknologi til at foretage validering af køretøjer eller personer. Vi kan fra Kontrolcentralen foretage åbning eller lukning af fx porte, samt samtale med chauffører eller andre besøgende, inden vi foretager oplukning.

Besøgende vil oftest foretage anmodning om oplukning ved at aktivere intercom/samtaleanlæg på stedet, som kalder direkte op til vores operatører på Kontrolcentralen. Derefter foretager vores operatør validering og verificering af personen ud fra aftalte Forholdsordre, hvor vi fx kan foretage kontrol af personen via video, validering af ID-kort samt yderligere validering ved hjælp af eksempelvis aftalte kodeord. På den måde sikrer vi en effektiv, hurtig og kosteffektiv portvagttjeneste, helt uden behov for en fysisk portvagt på lokationen.

Løsningen er særligt attraktiv for transport- og logistikbranchen, hvor vi kan foretage effektiv styring af køretøjers ind- og udkørsel, sikre at procedurerne for på- og aflæsning af varer foregår korrekt, samt sørge for at kun godkendte og anmeldte køretøjer og besøgende får adgang til virksomhedens område.

Andre lokationer så som parkeringsanlæg eller parkeringskældre er også et område, hvor vores Remote Interactive Gatekeeper ydelse kan sikre effektiv håndtering af ind- og udkørsel, samt sikre at vi kan tilkalde assistance i tilfælde af fejl på porte eller bomme, så brugerne oplever en hurtig og sikker service - døgnet rundt.

 

Udnyt moderne sikringsteknologier til at optimere din virksomheds drift

Personaleopgaver så som portvagt eller visitation er ressourcekrævende. Enten skal eksisterende personale allokeres del- eller fuldtid, til at varetage de fysiske kontroller og sikre korrekt ind- og udkørsel af terminaler, parkeringsanlæg eller lignende. Det er tidskrævende og betyder ofte, at personalet enten skal allokeres fast eller regelmæssigt, til at varetage disse opgaver på lokationen. 

Ved at gøre brug af moderne teknologier inden for intercom, samtaleanlæg, videosystemer og fjernadministration, kan disse opgaver nu varetages på distancen fra vores Kontrolcentral. Vores operatører på Kontrolcentralen er specielt uddannet og trænet til at kunne overtage disse opgaver for en lang række forskellige kundetyper. Vi kan fra distancen verificere og validere køretøjer og personer, samt foretage ind- og udlukning vha. sikret opkobling til hver enkelt lokation, port, dør mv.

Teknologien kan dermed frigøre eksisterende personaleressourcer til andre opgaver i vorksomheden, eller helt eliminere driftsomkostninger til fx en fast port- eller stationær vagtfuntionær.

 Fjernstyring af adgangskontrol og porte på distancen, eliminerer behovet for en fysisk portvagt

 Eksisterende personaleressourcer kan allokeres til andre opgaver

 Driftsomkostninger kan holdes nede, mens den samlede sikkerhed øges

Sjældent har to kunder de præcist samme behov. Vi skræddersyer derfor i tæt samarbejde med Jer en løsning, som udnytter den eksisterende sikring I har, samt effektiviserer Jeres nuværende processer og rutiner bedst muligt. Eksisterende systemer så som adgangskontrol, samtaleanlæg og videoovervågning kan integreres og kobles til vores Kontroclentral, hvorfra vi kan overtage administrationen af ind- og udlukning på distancen. Vores sikringskonsulenter tager både højde for den eksisterende installation, samt eventuelt behov for udvidelser med eksempelvis flere kameraer eller højttalere for 2-vejs kommunikation.

Ønsker du at høre mere om, hvordan vores Remote Interactive Gatekeeper løsning kan hjælpe din virksomhed, kan du kontakte os for mere information ved trykke på "Kontakt os" knappen nedenfor.

 

Andre tilgængelige ressourcer:

Alarm Video Verification

Site Occupancy Management

Video Activated Verification

Book gratis et rådgivningsmøde med en af vores konsulenter, hvis du vil høre mere om hvordan Remote Interactive Gatekeeper kan hjælpe din virksomhed