System Service Assurance

Smart og intelligent driftsovervågning af dine systemer og enheder

STANLEY System Service Assurance overvåger dine sikringssystemers drift og advarerer i tilfælde af fejl. Ydelsen sikrer fx at overvågningskameraer, dørenheder og alarmkomponenter forbliver online og drifter normalt - og sørger proaktivt for handling i tilfælde af problemer.

 

      Fordele med System Service Assurance:

          Proaktiv reaktion i tilfælde af afbrydelser eller fejl

          Sørger for at systemerne virker, når de skal

          Dedikerede Remote Teknikere overvåger systemerne 24/7

          Behandling af tekniske alarmer iht. aftalte SLA med hurtig respons

Applikations- og Servicedrift

Avendes vores Remote Security Management ydelser, kan vores Remote Team overvåge driften af software- og øvrige applikationer. Opstår der fejl eller konstateres der problemer, kan vi øjeblikeligt tage handling.

 Teknisk Systemovervågning

Komponenter så som overvågningskameraer, dørenheder og alarmkomponenter overvåges og skaber alarm i tilfælde af afbrydelser, hvis en enhed går offline eller der opstår andre driftsforstyrrelser.

Serviceberedskab

I tilfælde af fejl, tager vores Remote Team handling uden ophold. Er der tale om en fejl, som kræver fysisk udbedring, står vores døgnbemandede teknikerberedskab klar til at udbedre fejlen.

Dette opnås med løsningen:

Proaktiv reaktion i tilfælde af fejl:

  Hvis en enhed går offline, afgives alarm øjeblikkeligt

  Der kan igangsættes fejlsøgning på distancen

  Vær sikker på at dine systemer virker - når de skal

  Fejl kan udbedres som en fast del af aftalen, enten remote eller on-site

  Specialuddannede teknikere kan foretage udbedring on-site 24/7-365

Hurtig alarmering ved fejl og driftsforstyrrelser:

  Du skal ikke selv konstatere fejlen, tjenesten gør det for dig

  Reaktion i tilfælde af fejl kan igangsættes med det samme

Undgå unødige driftsforstyrrelser:

  Vær sikker på at dine enheder er online og fungerer korrekt

  Slip for driftsforstyrrelser og unødigt tidsforbrug til fejlsøgning

 

Sådan fungerer STANLEY System Service Assurance

Vores System Service Assurance, også kaldt teknisk driftsovervågning, fungerer ved at dine enheder, systemer eller løsninger tilsluttes vores døgnbemandede Kontrolcentral.

På Kontrolcentralen foretager vores moderne miljø integration med din installation, hvilket gør det muligt konstant at overvåge enhedernes status.

I tilfælde af at en enhed går offline eller fejler, skaber det en alarm til vores tekniske Remote Team. Fejlen vil valideres, hvorefter der kan tages hurtig handling.

Reaktion på en fejl kan inkludere orientering til slutbrugere, eller man kan gøre brug af vores Remote Security Managemet ydelser, for at iværksætte fejlsøgning - og hvis muligt fejlretning - remote på distancen.

Derved kan der opnås en reaktion så snart en fejl opstår, og der kan hurtigt træffes handlinger for udbedring.

Du behøver som kunde derfor ikke selv at opdage fejlen, før der allerede er igangsat reaktion.

Ved behov for fysisk udbedring, afhængig af fejlen, kan vi gøre brug af vores Serviceberedskab, der 24 timer i døgnet står klar til at køre ud og assistere on-site.

Ydelsen kan endvidere kombineres med vores øvrige sortiment af video- og Hosting-ydelser, for en total integrereret løsning.

 

Op mod 70% af overvågningskameraer i EU er ikke driftsovervågede

Markedsundersøgelser viser at op imod 70% af de solgte videosystemer i Europa ikke er beskyttet med driftsovervågning. Vores kundeundersøgelser viser at op mod 85% af alle kunder, som installeret et videosystem, ønsker en løsning, der proaktivt hjælper med at diagnosticere problemer; allerede når de opstår og ikke først lang tid efter.

Samme undersøgelser viser også at kunderne i høj grad ønsker at gøre brug af muligheden for, at opståede probemer med fejlsøges og udbedres remote, uden at der nødvendigvis skal en tekniker fysisk ud på deres lokation.

Med System Service Assurance sikres løsninger, så som videosystemer, ikke kun med en sikker og effektiv driftsovervågnig, det åbner også op for muligheden for at gøre brug af Remote Security Management ydelser - med fejlsøgning og fejlretttelser foretaget remote. 

Du kan gøre brug af System Service Assurance uanset om du er en eksisterende eller ny kunde hos os. Kontakt os for at høre mere om mulighederne for en problem- og bekymringsfri drift og overvågning af dine systemer. Intelligent, simpelt og kosteffektivt.

Andre tilgængelige ressourcer:

Alarm Video Verification

Site Occupancy Management

Video Activated Verification

Book gratis et rådgivningsmøde med en af vores konsulenter, hvis du vil høre mere om hvordan System Service Assurance kan hjælpe din virksomhed