Video Activated Verification

STANLEY Video Activated Verification er en moderne, sikker og omkostningseffektiv løsning, som sikrer din virksomhed med højteknologiske kameraer og intelligent videoanalyse.

 

      Fordele med Video Activated Verification:

          Intelligent videoanalyse er altid på vagt

          Kan hurtigt identificere uønskede personer eller køretøjer

          Alarmering sker direkte ved brug af kamera(er)

          Edge- eller back-end analysesoftware med kunstig intelligens

                                       

 

 Identificering

Intelligent videoanalyse registrerer personer eller køretøjer, og aktiverer alarm på Kontrolcentralen

 Verificering

Alarmen verificeres af vores specialuddannede alarmoperatører på Kontrolcentralen

Handling foretages

Der reageres jf. Forholdsordren, fx anråb via højttalere, afsendelse af vagtpatrulje eller tilkald af politi.

STANLEY Video Activated Verification

Øget sikkerhed:

  Både inden-og udendørsområder kan sikres

  Tidlig detektion, alarmer bliver sendt inden indtrængen på sikret område

  Øget sikkerhedsniveau sammenlignet med traditionelle vagttjenester

  Overvågning af lokationen 24/7-365

  Alarmoperatør er kun involveret når en aktion skal iværksættes

Præventiv frem for Reaktiv:

  Øjeblikkelig respons med anråb i højttaler ved alarmering

  Der tages action på alarmen, selv inden Vagtpatrulje eller Politi ankommer

Omkostningseffektiv løsning:

  Alarm Detektion og Verifikation i samme løsning

  Anvendelse af smart teknologi kræver færre ressourcer

 

Sådan fungerer STANLEY Video Activated Verification

Vores Video Activated Verification, også kaldt videoalarm, fungerer ved at avanceret videoanalysesoftware installeres på kameraet (edge-analyse) eller ved at analysen af live-billeder sker fra vores Kontrolcentral's avancerede videoanalyseservere.

Teknologien kan hurtigt identificere uønskede personer eller køretøjer på området, selv inden der er sket indtrængen eller aktivering af et tyverialarmsystem. Aktiveres en alarm, alarmeres vores videooperatører på Kontrolcentralen, som hurtigt vha. live-billeder kan evaluere på sitationen.

Sammenlignet med almindelige vagttjenester giver løsningen en nem mulighed for at reducere omkostningerne, men stadig opretholde et højt sikkerhedsniveau. På steder som normalt kan være omkostningstunge, eller svære at sikre med mekanisk sikring, kan videoovervågning med indbygget analysesoftware være en simpel men effektiv måde at sikre sig på.

Ved alarmaktivering fra kameraet/kameraerne, identificérer vores operatører hurtigt hvad som foregår på stedet, og iværksætter herefter hurtig reaktion. Enten via anråb ud på lokationen i højttalere, ved at sende en vagtpatrulje eller ved at alarmere politiet, hvis der konstateres en reel kriminel handling.

 

Anvendelsesområder & Forudsætninger

Brede muligheder for sikring på lokationer og steder, som normalt kan være omkostningtunge eller svære at sikre med traditionel tyverisikring. Løsningen kan anvendes i både udendørs- og indendørsmiljøer, så som:

 Perimetersikring langs hegn, ved porte, langs bygninger eller ud over større plads

 Parkeringsanlæg- og pladser, ind- og udgangsveje mv.

 

Løsningen forudsætter:

 Lokationen skal tilsluttes STANLEY Security's Kontrolcentral

 Netværk på lokationen med mulighed for fjernadgang

 Området som overvåges ikke har almindelig offentlig adgang

 Kameraer holdes rene og har uhindret udsyn/dækningsområde

 

 

Andre tilgængelige ressourcer:

Alarm Video Verification

Site Occupancy Management

Video Guard Tours

Remote Interactive Gatekeeper

Book gratis et rådgivningsmøde med en af vores konsulenter, hvis du vil høre mere om hvordan videoovervågning kan hjælpe din virksomhed