Video Guard Tours

STANLEY Video Guard Tours leverer vagtydelser på distancen, som helt eller delvist kan eliminere behovet for fysiske tilsyns- eller ronderingsvagter.

 

      Fordele med Video Guard Tours:

          Reducerer omkostninger til fysiske vagter

          24/7-365 overvågning fra Kontrolcentralen

          Videotilsyn og videoronderinger kan foretages døgnet rundt

          Hurtig reaktion ved observationer om uønsket aktivetet 

 Tilsyn via kameraer

Kontrolcentralens videooperatører foretager tilsyn via de opsatte kameraer på installationen, og kan tilgå live-stream samt skifte mellem forskellige kameraer.

 Observering

Lokationen tilses og observationer dokumenteres. Interval for tilsyn aftales særskilt efter behov og kan ske i faste intervaller eller på fastlagte tidspunkter.

Handling iværksættes

Konstateres der uregelmæssigheder så som åbne porte, døre eller vinduer eller mistænkelige observationer, vil relevant reaktion iværksættes.

STANLEY Video Guard Tours

Øget sikkerhed:

  Både inden-og udendørsområder kan sikres

  Tidlig detektion, mistænkelige observationer kan konstateres hurtigt

  Øget sikkerhedsniveau sammenlignet med traditionelle vagttjenester

  Overvågning af lokationen 24/7-365 i aftalte intervaller

  Kan integreres med port- eller dørstyring fra distancen

Præventiv frem for Reaktiv:

  Mistænkelige observationer eller uregelmæssigheder kan konstateres tidligt

  Indsats kan iværksættes så snart de er detekteret

Omkostningseffektiv løsning:

  Reducerer omkostninger til fysiske vagter

  Vagtpersonale indsættes kun, såfremt det er konstateret nødvendigt

 

Sådan fungerer STANLEY Video Guard Tours

Vores Video Guard Tours, også kaldt videovagt, fungerer ved at vi via Kontrolcentralen leverer vagtydelser på distancen, som helt eller delvist kan erstatte de traditionelle fysiske vagtronderinger og vagttilsyn. Ydelsen omfatter en manuel kontrol af virksomhedens perimeter, miljø og områder, ved hjælp af videokameraer.

Vores specialuddannede videooperatører kobler sig via sikker forbindelse op til kundens videoovervågningssystem, hvorefter der foretages en videokontrol af lokationen.

Operatørerne kan hurtigt og effektiv se, om lokationen er tilstrækkelig sikret eller om der er opstået uønsket aktivitet, om der er foretaget korrekt lukning af døre, vinduer eller porte og kan ligeledes observere efter mistænkelig aktivitet.

Der kan foretages faste ronderinger på forhåndsbestemte tidspunkter, eller vilkårlige ronderinger, helt efter kundens ønsker og behov. Løsningen udnytter den moderne teknologi og kan levere kosteffektiv område- og lokationssikring, uden faste og ressourcekrævende fysiske vagter. I stedet vil vores videooperatører kun rekvirere en fysisk vagt, eller kundens egen kontaktperson, hvis der observeres uønskede eller uautoriserede aktiviteter på kundens område.

 

Teknologien skaber omkostningseffektive sikringsløsninger

Hvis du allerede har foretaget grundinvesteringen i et videosystem, hvorfor så også skulle have faste driftsomkostninger til fysiske vagttjenester, når de fleste af vagtens opgaver kan foretages på distancen?

Det er ikke kun miljømæssigt smart, det er også teknologisk smart. Vi kan sikre en hurtigere behandling af afvigelser og uregelmæssigheder via vores videosystemer på Kontrolcentralen – og vi kan endda overtage ronderinger, sikre at kameraer og optagerer fungerer som de skal, samt levere fjern-administration af fx ind- eller udlukning af køretøjer eller personer.

 Vagtydelser på distancen udnytter kamerateknologien til at levere en kosteffektiv område-sikring

 Der indsættes kun fysiske vagter, såfremt det er konstateret nødvendigt

 Videosystemer kan integreres med både port- og adgangskontrolsystemer

Alt sammen skræddersyet efter Jeres konkrete behov og ud fra de tekniske muligheder, som er mulige at integrere mod på lokationen; værende fx adgangskontrol, portstyring eller tyverialarm. 

Hvis du i forvejen har en eksisterende videoovervågningsløsning, kan vi i de fleste tilfælde opgradere eller udvide den, så det bliver muligt at udnytte vores videotjenester. På den måde kan din oprindelige investering fortsat udnyttes, uden der skal foretages ny større investering i nye kameraer eller optagere. Du kan også udvide en eksisterende løsning med flere og nyere kameraer og optagere, hvis den eksisterende løsning ikke har tilstrækkelig dækningsområde. 

Vi har ekspertisen. Lad os hjælpe dig med at designe en samlet løsning, som på den ene side kan mindske de nuværende månedlige driftsomkostninger, men som også er fremtidssikret mange år frem.

 

Andre tilgængelige ressourcer:

Alarm Video Verification

Site Occupancy Management

Video Activated Verification

Remote Interactive Gatekeeper

Book gratis et rådgivningsmøde med en af vores konsulenter, hvis du vil høre mere om hvordan videoovervågning kan hjælpe din virksomhed