Site Occupancy Management er en smart og kosteffektiv måde, hvorpå persongrænser kan tilsikres overholdt. Intelligent analysesoftware registrerer automatisk ind- og udgang og viser livestatus til besøgende.

 

      Fordele med Site Occupancy Management:

          Fuld-automatisk registrering af personers ind- og udgange

          Understøtter flere sprog, herunder dansk og engelsk

          Overhold simpelt persongrænserne ifbm. restriktioner

          Kan integreres med automatisk dørstyring

          Komplet stand-alone løsning med simpel installation

 

Sådan fungerer løsningen

STANLEY Site Occupancy Management gør det muligt at holde styr over, hvor mange mennesker der befinder sig i et lokale, på en etage eller i en bygning på et givent tidspunkt.

Løsningen fungerer ved hjælp af kamerateknologi, hvor avanceret analysesoftware anvender videomaterialet til at registrere ind-og udgang af personer. Når det maksimale niveau for antal personer samlet på én gang er nået, kan der iværksættes adgangsbegrænsende tiltag.

Det tilsluttede Smart Display viser samlet antal personer registreret, evt. estimeret ventetid og anvender simple farvede ”skilte” for hurtig orientering til besøgende.

En kosteffektiv og simpel løsning, som kan indfri myndighedernes krav og retningslinjer til persongrænser, uden at man er nødsaget til fast at have allokeret personale- eller vagtressourcer, til at varetage ind- og udgangskontrollen i sin virksomhed. Løsningen kan integreres en eksisterende adgangskontrol- eller dørstyringsenheder, og dermed nemt tilsikre at grænserne ikke overskrides.

 

 

Fuld-automatiseret system med infovisning

Afprøvet teknologi med simpel installation

Analyserer personers ind- og udgang i realtid

Analytics via Clouden

Ved at koble løsningen til vores Cloud, kan flere lokationer samles og administreres central ét sted fra. Gør brug af avancerede live-dashboards, der ikke kun kan vise antallet af besøgende i realtid, men også levere vigtige indsigter i belægningsraden per lokation eller over tid i løbet af dagen.

Statistik indsamles over optælling, således at man overskueligt kan få vist besøgstal for et givent tidspunkt af døgnet, uge eller måned. Historikken kan eksporteres fra rapportfunktionen, så data kan anvendes til optimering af fx personalebehov eller øvrige driftsmæssige tiltag.

Personliggør din skiltning ved hjælp af Cloud-værktøjerne, for at give dine medarbejdere, besøgende eller kunder en unik oplevelse. Det er muligt at opsætte farver, grafik og logo efter ønske, som kan vises på tilhørende Display Monitorer på hver enkelt lokation.

Skalérbar løsning, fra én til flere døre

Løsningen er 100% standalone og kan fungere på én indgang, med optælling af både ind-og udgang via samme dør/indgangsparti, eller udvides til at dække flere indgange samtidig. Server med analysesoftware opsættes og derefter tilsluttes én eller flere af vores analyse-sensorer. Sensorerne består af 3D kameraer, som sammen med vores avancerede software, sikrer optælling af personer ved både ind-samt udgang.

Simpel visning af personantal sker på det tilhørende Smart Display, som kan monteres både lodret eller vandret. Smart Displayet kan indstilles til at vise flere sprog i rullende format, fx Dansk, Engelsk og Tysk -på samme tid.

Brugervenlig administration af indstillinger gør det nemt at anvende systemet på daglig basis. Mulighed for personlige info-skærme, der kan placeres vægmonteret, loftsmonteret eller vha. Display Stands afhængig af dit behov.

 

Overhold restriktioner på en kosteffektiv måde - helt automatisk

Restriktionerne til hvor mange personer der må samles på ét sted, ændres løbende. Uanset hvilken grænser der skal overholdes, kræver det en ekstra indsats for alle erhvervsdrivende at overholde dem.

I stedet for at have allokeret fast personale, eller have fysisk vagtpersonale indsat fx i en butik, kan du med STANLEY SOM automatisere processen og stadig overholde kravene.

Registreringen af ind- og udgang sker fuldt automatisk og der vises i realtid på de tilhørende monitorer, hvad persongrænsen for den specikke lokation er, samt hvor mange personer der befinder sig på lokationen lige nu.

Hvis grænsen overskrides, vises der til nye besøgende at de ikke skal gå ind, før der igen er kapacitet. Integreret med autoamtisk dørstyring, kan man endda fysisk sikre, at der ikke sker indtræden af yderligere personer, hvis grænsen er nået.

Løsningen kan etableres som en komplet standalone løsning, eller integreres med evt. eksisterende sikring. Kontakt vores sikkerhedsrådgiver allerede i dag for at høre mere.

Download brochuren:
 

 

 

Andre tilgængelige ressourcer:

Alarm Video Verification

Video Guard Tours

Video Activated Verification

Remote Interactive Gatekeeper