Lovpligtig registrering i Politiets kameraregister, POLCAM.

Offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger mv., der i henhold til Lov om TV-overvågning har videoovervågning installeret, skal registrere deres kameraer i Politiets POLCAM system pr. 1. marts 2021.

Det er følgende datoer, du skal være opmærksom på:
•    TV-overvågning opsat inden 15. marts 2021 skal være registreret senest 29. marts 2021.
•    TV-overvågning opsat efter 15. marts 2021 skal være registreret senest 14 dage efter opsætning.

Bekendtgørelsen om ikrafttræden af visse bestemmelser i tv-overvågningsloven mv.” er sendt i høring med svarfrist 2. marts 2021, men på grund af Rigspolitiets udmelding har brancheorganisationen, SikkerhedsBranchen, været i kontakt med Justitsministeriet for at afklare datoerne. Derfra lyder det, at ovenstående datoer er gældende.

Klik her for at læse seneste pressemeddelelse udsendt 23. februar 2021 fra Rigspolitiet, med nyeste informationer om den lovpligtige registrering.

Klik her for at gå direkte til Politiets guide (PDF).

Foretager din virksomhed overvågning af et område, som benyttes til almindelig færdsel, har du pligt til at foretage registrering af disse kameraer i Politiets kameraregistrer, POLCAM. Du kan allerede nu foretage registrering på Politiets hjemmeside her.

Udover at registrere de kameraer, du allerede har siddende, har du også pligt til at indberetning af ændringer, så som flytning, nedtagning eller opsætning af nye kameraer.

Såfremt du ikke foretager registrerering, eller indberetter ændringer i installationen senest 14 dage efter ændringen er foretaget, kan du pålægges bøde.

Nedenfor har vi samlet en række spørgsmål og svar, som guider dig igennem de nye krav samt vejleder dig ifht. registrering i Politiets system. Hvis du er i tvivl om din videoovervågning er indberetningspligtig, eller har behov for support, vejledning eller teknisk hjælp til din lokation, hjælper STANLEY Security dig trygt igennem processen. Du kan kontakte os døgnet rundt på tlf. 70 27 03 27, via mail på dk.helpdesk@sbdinc.com eller ved at bruge kontaktformularen herunder.

 

Sådan registrerer du dine kameraer i POLCAM

Indberetning af dine kameraer skal foretages i Politiets POLCAM register.

 

Hav følgende oplysninger parat:

  • NemID-medarbejdersignatur
  • Adresse, hvor kameraerne er placeret på, og hvor kameraerne er opsat (f.eks. hovedindgang). Hertil kan man også markere placeringen på et kort.
  • supplerende oplysninger om overvågningskameraerne, såsom lagringstid, antal kameraer, særlige forhold m.v.
  • Kontaktoplysninger på person(er), som politiet kan rette henvendelse til for at få adgang til optagelser i forbindelse med en eventuel efterforskning.

 

Kan STANLEY Security registrere mine kameraer for mig i POLCAM?

Det er desværre ikke muligt for tredjepart at foretage indberetninger i POLCAM. Det er den virksomhed, som har kameraerne, der er ansvarlig for at foretage registreringerne. Kun personer der repræsentererer den pågældende virksomhed, som via Medarbejder-NemID kan repræsentere virksomhedens CVR-nummer, kan foretage indberetninger i systemet.

Hvis du er i tvivl om du har kameraer installeret, der er omfattet af indberetningspligten, eller hvis du ønsker assistance for ændring/flytning af kameraer, kan du kontakte vores Serviceafdeling for teknisk assistance. Vores teknikere kan assistere med at lokalisere de indberetningspligtige kameraer, nedtage eller flytte eksisterende kameraer, samt rådigve om evt. fremtidige placeringer af kameraer fx ifbm. udvidelse eller ændring på lokationen.

Du kan kontakte vores Serviceafdeling døgnet rundt på tlf. 70 27 03 27 eller via dk.helpdesk@sbdinc.com

 

Læs mere om reglerne på Politiets hjemmeside

Link: https://politi.dk/kamera

FAQ: Spørgsmål & Svar om POLCAM

 
Hvem er omfattet af registreringspligten?

Private virksomheder, offentlige myndigheder, samt øvrige private aktører, herunder foreninger mv., der i henhold til tv-overvågningsloven eller efter særlig tilladelse fra politiet foretager tv-overvågning af en gade, vej, plads eller lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel.

 

Er det alene kameraer, der overvåger områder med almindelig færdsel, der skal registreres? Og er det alene en registrering pr. lokation?

Ja, det er alene kameraer, der overvåger områder med almindelig færdsel, som skal registreres. Der er alene krav om minimum en registrering pr. adresse, hvorfor der ikke er krav om hvert enkelte kamera. Dog kan det være behjælpeligt for politiet at registrere flere f.eks. kamera ved hoved- og bagindgang.

 

Hvordan skal jeg registrere kameraer på vegne af min virksomhed?

Du skal anvende din NemID-medarbejdersignatur ved login, hvis du repræsenterer en virskomhed, offentlig myndighed, forening m.v.

 

Er det tilstrækkeligt kun at registrere ét af kameraerne, hvis man har 10 kameraer placeret forskelligt på samme adresse?

Ja, det er det. Minimumskravet er én registrering pr. adresse. Den registrering kan således repræsentere al overvågning på adressen eller man kan vælge at lave flere registreringer, hvis man føler, at det kan give værdi for politiet for eksempel både registrere hoved- og bagindgang.

 

Hvad er definitionen af almindelig færdsel? Gælder det f.eks. på privat ejendom f.eks. p-plads ved butik?

Det afgørende er ikke om det er et privat eller offentligt område. Det afgørende er, om der er adgang for offentligheden (almindelig færdsel). En privat parkeringsplads, der er åben for parkering i tilknytning til en virksomhed, vil også være omfattet, uanset om den er privatejet. Det er derfor ikke ejerskabet, som er det afgørende, men omstændighederne, at der er adgang for den almindelige færdsel og den almindelige færden for borgerne.

 

Er kameraer, der er opsat indendørs i min forretning, omfattet af registreringspligten?

Nej, ikke, hvis kameraet kun filmer inde i selve butikken. Videoovervågningen indendørs i butikken er ikke omfattet, da der ikke er tale om et område, der benyttes til almindelig færdsel.

 

Er et kamera, der er opsat indendørs men som peger ud af fx et butiksvindue på offentligt område omfattet?

Ja. Såfremt der i billedet foretages overvågning af offentligt område, vil kameraet være omfattet uanset om det er monteret inden- eller udendørs.

 

Er en butik i et storcenter omfattet af registreringspligten, hvis denne har opsat kameraer der fx filmer gangareal ude foran butikken?

Nej, videoovervågning, der filmer i overdækkede butikscentre, er ikke omfattet af registreringspligten.

 

Er et kamera omfattet af registreringspligten, hvis det er sløret eller afmasket i den del af billedet, som peger ud mod offentligt område?

Nej. Hvis der foretages sløring eller afmaskning af billedet, i den del af billedet som peger mod offentligt område, er kameraet ikke omfattet af registreringspligten.

 

Hvad forstås ved "væsentlige ændringer" ifht. lovpligtig indberetning af ændringer i installationen?

Såfremt alle kameraer tages ned på adressen, eller hvis adressen fraflyttes, skal ændringerne registreres i Politiets Kameraregister.

 

Får Politiet direkte adgang til mine kameraer, når de er registreret i kameraregisteret?

Nej, politiet får udelukkende adgang til de oplysninger om adresse, placering, kontaktpersoner m.m., som du har opgivet. Politiet skal rette henvendelse til kontaktpersonerne for at få udleveret overvågningsmaterialet.