Adgangskontrol / ADK

Det er vitalt for de fleste virksomheder, at uatoriseret adgang til virksomhedens lokaler eller områder ikke sker. Læs mere om adgangskontrol, samt hvordan vi kan hjælpe din virksomhed her på siden.

 

         Industriledende integrébare systemer

          Avancerede biometriske løsninger

          Unikke og innovative teknologier

          Systemer til alle virksomhedsstørrelser

Vi leverer og servicerer de fleste adgangskontrolsystemer, både lokalt og internationalt. Eksempler på supporterede producenter:

ICON2_50x50.png             ICON3_50x50.png             ICON2_50x50.png         ICON2_50x50.png            ICON2_50x50.png            ICON1_50x50.png  

 

Hvad er adgangskontrol (ADK)?

Adgangskontrol, også kaldet ADK, er i sin enkleste form en metode til praktisk at tillade eller begrænse enkeltpersoners fysiske adgang til et sted, en bygning eller endda til bestemte områder eller rum.

Adgangskontrolsystemer har en bred vifte af integrationer og funktioner. I den simpleste ende af sortimentet findes de grundlæggende tastatursystemer, der kræver, at brugerne indtaster en PIN-kode samt løsninger hvor man anvender fysiske kortsystemer, hvor man indfører et plastkort med en magnetstribe igennem en læser.

Dette betragtes som gammel teknologi, og disse systemer er efterhånden stort set blevet erstattet af berøringsfrie systemer. Biometriske systemer, der for det meste er baseret på fingeraftryk eller øjenscanning, bliver også mere populære og mere overkommelige at installere og integrere. Valget af adgangskontrolteknologi afhænger af flere ting, bl.a. af det nødvendige sikkerhedsniveau, dét miljø det skal fungere i samt omkostningerne for etablering og drift.

Adgangskontrolsystemer kan anvendes på alle fysiske adgangs-punkter, så som døre, porte, entréer, hegn, rondeller og endda til elevatorer. Det kan være enkle, enkeltstående systemer, hvor et system styrer en eller to døre, eller det kan være mere komplekse installationer, der forbindes i netværk for at dække en hel bygning, eller endda flere bygninger og på flere lokationer.

Et typisk ADK-system består af:

 

 • Elektronisk dørlås, til fysisk at op- eller aflåse døren

 • En magnetisk dørkontakt, som overvåger dørens position (åben eller lukket)

 • Læsere, opsat tæt på døren, som styrer hvornår dørens dørlås oplåser, når rette autorisation er etableret fx vha. pinkode eller ved visning af adgangskort/brik

 • Adgangs- og dørcontroller samt software/database

 • Kabling og strømforsyning(er)

 • Udtryk, som kan oplåse døren indefra, når en person foretager udgang

Typer af adgangskontrolsystemer

Der findes en lang række typer af forskellige systemer, bl.a. til:

 • - Ind-/udgange så som døre, porte eller andre barriere
 • - Sikret adgang
 • - Rondeller
 • - Porte- og hegn
 • - Elevatorer

 

Det kan være simple stand-alone systemer, med styring af enkelte døre, eller det kan være netværksbaserede løsninger med styring af en hel ejendom eller flere ejendomme på forskellige lokationer.

Adgangskontrolsystemerne består oftest af:
 
 • Kortlæsere, enten med magnetstribelæsere eller berøringsfrie, elektronisk dørlås samt dørcontrollere
 • Touch-skærme eller tastaturer
 • Fjern-/Cloud-adgang og/eller Management Software
 
Teknologierne kan i de fleste tilfælde kombineres og integreres på tværs af hinanden, ligesom systemerne som oftest også kan integreres med øvrige eksisterende sikringssystemer så som tyverialarm eller videoovervågning.

Hvordan virker adgangskontrolsystemerne?

Som navnet antyder, fungerer systemerne ved at kontrollere, hvem som foretager ind- eller udgang af en bygning, et område eller et rum.

Samtidig sikrer systemerne, at de som foretager ind- og udgang, kun får mulighed for at bevæge sig rundt de steder de er godkendt til.

Hvorfor er adgangskontrolsystemer vigtige?

Systemerne anvendes også oftest til at føre kontrol, og for at kunne dokumentere hvorledes adgang er sket historisk på en given lokation, samt hvornår og hvilke tidspunkter det er sket på.

Ved at forhindre uatoriseret adgang til en lokation, beskyttes lokationen og de personer og aktiver, som befinder sig på lokationen - primært fra skade eller tyveri.

Samtidig fungerer det også som en sikkerhedsforanstaltning, der forhindrer personer adgang til potentielt skadelige områder, eller afskærmede områder som kræver særskilt godkendelse.

Biometriske teknologier er i fremgang

Der er en stigende efterspørgsel på nye teknologier, som på nye måder kan erstatte eller implementeres eksisterende systemer, inden for biometriske og thermiske scanningsløsninger.

Biometriske systemer er mere fleksible og kan hjælpe med hurtigere og sikrere adgang for brugerne.

 

Nye muligheder med STANLEY Hosted Services

Innovation er et af vores kerneområder, og vi arbejder hele tiden på at indføre nye og forbedrede markedsledende sikringsprodukter til det danske og internationale marked.

Vi indfører derfor løbende nye systemer og løsninger, som på en sikker og kosteffektiv måde kan levere tryghed og sikkerhed til vores kunder. Af de seneste og nyeste tiltag er lanceringerne af Cloud-baserede ADK-systemer samt vores SaaS-ydelser. Læs mere om vores Hosted Services her.

Som sikkerhedsleverandør kan vi endvidere varetage fuld hosting af servere og databaser fra vores Kontrolcentraler, samt overtage den daglige drift af systemerne og varetage det fra distancen - kosteffektivt og sikkert.

 

Local vs. Remote Management

Hvad end behovet er lokalt driftede løsninger, eller løsninger koblet til vores Cloud-tjenester, har vi de rette løsninger til de fleste behov.

Der er i stigende grad en efterspørgsel på "outsourcing" eller "Facility Management", hvor også sikkerhedsadministrationen ønskes håndteret af eksterne samarbejdspartnere. Det kan være med til at reducere driftsomkostningerne, samt sikre at der opretholdes fyldestgørende kompetencer hos de medarbejdere, som fremadrettet skal varetage håndteringen af sikkerhedstjenesterne for virksomhederne.

Derfor leverer STANLEY Security en række Cloud- og Remote-baserede adgangskontrolsystemer, hvor vi kan tage delvist - eller fuld - kontrol over systemerne, og på den måde foretage den daglige vedligeholdelse og administration for kunderne.

Vores sikre netværksbaserede Cloud-tjenester giver mulighed for, at vi på distancen fra vores Kontrolcentraler, kan tilgå servere og udstyr placeret on-site hos kunderne - eller vi kan migrere servere og databaser til komplet hosting i vores egne sikre Kontrolcentral-miljøer. 

Vi kan dermed varetage både den daglige administration af adgangskontrolsystemerne, men også sikre at sikkerhedsopdateringer foretages regelmæssigt, samt have mulighed for at vores teknikere på distancen kan tilgå og fejlrette på systemerne - uden det er nødvendigt at sende teknikeren fysisk ud på lokationen først. Det giver en sikker, hurtig og effektiv service, på en kosteffektiv måde.

Kontakt os i dag for at høre mere om mulighederne for Cloud- eller Remote Management mulighederne for Jeres virksomhed.

Brug for rådgivning og vejledning om et adgangskontrolsystem til din virksomhed?