Alarm Video Verification

Verificering af tyverialarmer ved hjælp af videoovervågning gør det muligt at iværksætte den helt rette reaktion ud fra de faktiske observerede hændelser.

 

      Fordele med videoverificering:

          Vi kan live følge med i faktiske hændelser

          Indsats og reaktion sker iht. forholdende

          Reducerer omkostninger til Alarmpatruljeudrykninger

          Sikrer video-dokumentation af hændelserne

Sådan fungerer Alarm Video Verification

Vores Alarm Video Verification, også kaldet videocerificering, fungerer ved at vores døgnbemandede Kontrolcentral har direkte adgang til installerede kameraer. Videosystemet kobles sikkert op mod Kontrolcentralen, som derefter kan tilgå både optagere og kameraer fra distancen.

Når en alarm aktiveres fra tyverialarmsystemet, modtager Kontrolcentralen alarmen i vores alarmbehandlingssystemer. Ved at tilknytte ét eller flere kameraer til de specifikke alarmpunkter i alarminstallationen, vil vores alarmoperatører automatisk få vist live-billeder fra det, eller de, parrede kameraer. 

Det gør det muligt for os at forholde os til, hvad som faktisk foregår, når det foregår. Vores indsats og reaktion vil tilpasses de faktisk konstaterede hændelser, som kan reducere omkostninger til fx afsendelse af alarmpatrulje/vagter på falske alarmer. Samtidig vil vi kunne tilkalde beredskab, politi, kontaktpersoner eller øvrige nødvendige indstanser, ud fra dét vi observerer. Der foretages løbende dokumentation af alle hændelser, så vi sikrer dokumentation og bevismateriale.

 

 Tyverialarm aktiveres

 Verificering af live-billeder

 Anråb / Reaktion iværsættes

Øget sikkerhed:

  Alarmer verificeres video live-video på Kontrolcentralen
  Der kan iværksættes hurtigere reaktion på reelle alarmer
  Øget sikkerhedsniveau sammenlignet med kun at anvende traditionelle vagttjenester
  Hændelser kan nemt og hurtigt bevissikres på Kontrolcentralen
  Alarmoperatør kan iværksætte reaktion på distancen, uden vagtpersonale først skal være på stedet

Præventiv frem for reaktiv:

  Der reageres ud fra de faktiske hændelser – ikke ud fra hvad vagten først konstaterer ved sin ankomst
  Helbredsovervågning sikrer at videosystemet er driftssikkert – og virker, når det skal bruges

Omkostningseffektiv løsning:

  Verificering af alarmer er langt mindre ressourcekrævende end fysisk vagtpersonale
  Mulighed for fjernadministration, hvor vi kan styre fx porte eller døre på distancen
  Videomateriale kan sikres hurtigt og videregives til myndighederne

Sådan håndteres en reel alarm

Er der tale om en reel alarm, som eksempelvis et indbrud eller hærværk, kan løsningen kombineres med højttalere således at vores operatører kan foretage anråb af gerningspersonerne. Det virker præventivt og vil i de fleste tilfælde resultere i at gerningspersonerne ophører deres aktivitet og forlader området - uden tab af værdier eller skade på ejendommen. 

Skal der afsendes en alarmptrulje til lokationen, vil det oftest ske på baggrund af det faktiske behov, konstateret af vores operatører. Det reducerer dermed driftsomkostningerne til alarmptruljer afsendt på falske alarmer.

Udover indbrud eller hærværk, er løsningen også mulig at anvende til røveri eller øvrige former persontrusler. Aktiveres et overfaldstryk fra tyverialarmen, vil det altid resulterer i aller-højeste alarmprioritet på vores Kontrolcentral. Alarmen vil derfor altid behandles uden ophold, og før alle andre typer af alarmsignaler. Er der tilknyttet videoovervågning til installationen, vil vores operatører kunne se hvad som foregår - og dermed kunne afgive rapportering til politiet ifbm. afgivelse af alarmen til dem.

Kontrolcentralen vil være i stand til, ved hjælp af live-billederne, at kunne afgive vitale informationer mes de sker, så som signalement af gerninsperson(er), hvilket køretøj der eventuelt anvendes, flugtvej eller retning hvori gerningsperson(er) ankom fra eller foretager flugt til.

Reaktion på alarmerne, og de observerede hændelser fra videoovervågningen, vil altid ske i henhold til den aftalte Forholdsordre. Vi assisterer altid med rådgivning og vejledning til vores kunder, så vi sikrer at der etableres en både fyldestgørende men også hensigtsmæssig reaktion, på de alarmhændelser kundens systemer kan afgive.

 

Andre tilgængelige ressourcer:

Video Activated Verification

Site Occupancy Management

Video Guard Tours

Remote Interactive Gatekeeper

Book gratis et rådgivningsmøde med en af vores konsulenter, hvis du vil høre mere om hvordan videoovervågning kan hjælpe din virksomhed