Tågesikring

Tågesikring reducerer værditab ved at begrænse udsynet kraftigt

Elektronisk varesikring er en simpel og kosteffektiv måde, hvorpå svind og tyveri kan reduceres. STANLEY Security leverer markedsledende varesikring til den danske og internationale detailbranche.

 

            Begrænser potentielle værditab ifbm indbrud

            Lavere risiko for tab kan resultere i mindre forsikringspræmie

            Nem integration med ny eller eksisterende tyverialarm

            Anbefalet af både forsikringsselskaber og Politiet

Sikkerhedståge: Effektiv sikring mod værditab

De fleste virksomheder har en forsikringsgodkendt tyverialarm. Tyverialarmen er oftest første værn mod uatoriseret indtrængen, som aktiverer og alarmer når der sker aktivering af skal- eller rumsikringen i en virksomhed. Selvom alarmen oftest resulterer i hurtig reaktion og indsats fra vores Kontrolcentral, kan der stadig være et vist vindue hvor gerningsmænd kan sikre sig værdier fra virksomheden, inden vagtpatrulje eller Politi er fremme på lokationen.

For effektivt at reducere risikoen for værditab, anbefaler vi installation af tågesikring - også kaldet sikkerhedståge. Tågesikringen aktiverer, når tyverialarmen aktiverer, og fylder hurtigt et rum op med en tæt tåge. På den måde reduceres udsynet kraftigt, så det er svært for gerningsmændende at finde rundt i lokalet. Mindre tid på stedet resulterer oftest i mindre værditab.

STANLEY Security har mangeårig erfaring med tågesikring, som vi installerer og servicerer i en række forskellige typer af brancher. Lige fra detailbranchen, guldsmeden, banken eller logistikcentret.

 

Sådan virker tågesikringen

Når der foretages uatoriseret adgang til virksomhedens lokaler, aktiveres tyverialarmen. Tyverialarmen sender øjeblikkeligt et signal til tågesikringen - enten en enkelt tågegenerator eller serieforbundede tågegeneratorer - der derefter affyrer en tæt tåge.

Uagtet om der er tale om et lille eller et stort rum, vil tågesikringen hurtigt kunne fylde hele rummet. Med rummet fuld af tåge, er det umuligt at se længere frem en ganske få centimeter - hvorfor det derfor er næsten umuligt at navigere rundt i lokalet.

Tågesikringen består af:
  • En tågegenerator med varmelegeme
  • En væskebeholder
  • Verifikationsdektor og/eller alarm input

 

Væskebeholderen bliver varmet op af varmelegement, som omdanner væsken til en tæt tåge. Modtager tågegeneratoren alarmsignal fra tyverialarmen, affyres tågegeneratoren og rummet fyldes med tågen.

Selve tågevæsken er fuldstændig uskadelig og ufarlig for mennesker. Skulle man ved en fejl få aktiveret sin tågegenerator, skal man derfor ikke være nervøs for om det kan være sundshedsskadeligt.

 

Serviceberedskab 24/7-365

Der kan på alle vores løsninger tegnes Serviceaftale, helt efter dét behov som den enkelte kunde har. Aftalen kan omfatte fuld service og vedligehold, døgnet rundt, eller blot et årligt eftersyn af anlægget.

Vi skaber og tilrettelægger den helt rigtige serviceaftale med hver enkelt kunde, for at sikre de er dækket så godt ind som overhovedet muligt, mens deres løbende omkostninger holdes så langt nede som muligt.

Uagtet valget af Serviceaftale står vores Serviceberedskab altid klar til hjælpe. Vores Serviceteknikere udfører de fleste af deres opgaver inden for normal arbejdstid, men opstår behovet uden for arbejdstid - fx om natten - vil vores Vagthavende Teknikere altid være klar til at rykke ud, ligegyldigt hvor i landet kunden befinder sig.

Vores teknikere er uddannede inden for alle deres arbejdsområder, værende fx tyverialarmer, videoovervågning samt adgangskontrol. De efteruddannes løbende efter behov, så vi altid sikrer at orpetholde kendskab til både regulationer og lovkrav, men også så de godt klædt på til nye teknologier og systemer, efterhånden som de indføres på markedet.

Vil du høre mere om, hvordan tågesikring kan sikre din virksomhed?