Brandsikring til alle typer Erhverv

STANLEY Security har mangeårig erfaring med brandsikring og sikrer alle typer af virksomheder. Vi er DBI-certificeret og leverer kun løsninger, som opfylder gældende lov.

 

             Tryghed for effektive og holdbare produkter

              DBI-certificeret ABA-leverandør

              Landsdækkende installation & servicering

              Sikring til alle typer installationer, små som store

Mangeårig erfaring med de rette brandløsninger

Det er vigtigt at sikre sig korrekt og i overensstemmelse med både lovgivning og faktiske behov. Vores løsninger inden for brandsikring sikrer ikke blot, at du overholder myndighedskrav, men også at du og dine medarbejdere kan føle sig trygge. Tidlig detektering er vital, både for at sikre virksomhedens værdier, men særligt dens medarbejdere, besøgende og øvrige personer, som færdes på og i virksomhedens lokaler og områder.

Vi har ekspertisen og kan tilpasse den rette brandsikring præcist til dig, ud fra behov, fysiske indretning og type af virksomhed. Vores konsulenter drager nytte af vores mangeårige leverancer inden for brandsikring, så vi kan tilbyde dig den helt rigtige løsning, hvor vi både tager højde for forebyggende foranstaltninger samt fysiske bestykning. 

 

Hvilke muligheder har jeg?

Når det kommer til brand, er tiden altid en kritisk parameter. Alle brande begynder som små brande og derfor er der to meget vigtige faktorer, der altid har en afgørende betydning. Først og fremmest er det evnen til hurtigt at opdage en nystartet brand for dernæst at påvirke eller forhindre branden i at udvikle sig.

Af nyttige løsninger, som kan hjælpe med at opdage branden i tide, er blandt andet detektorer og automatiske brandalarmeringssystemer (ABA), mens sprinkleranlæg, brandtæpper og ildslukker hjælper med at påvirke eller forhindre branden i at sprede sig. 

Ved at forberede dig, kan du forhindre det, som ikke må ske, og dermed være klar, hvis uheldet skulle være ude.  Ud over brand, kan vi også hjælpe med løsninger indenfor varsling og automatiske branddørslukninger.

  • Med brandsikring opnår du:
  • En hurtigere reaktion i tilfælde af brand
  • Tryghed for dig og dine ansatte
  • En kortere periode med produktionsstop og tab
  • Mulighed for nedsat forsikringspræmie

 

 

Hvordan virker en brandalarm?

I sin simpleste form, kan systemet skitseres som følger:

 

  • Et kontrolpanel (betjeningspanel), som kræver et inputsignal fra enten en branddetektor eller form for aktivering.
  • Et manuelt brandtryk (glass break), som ved aktivering sender brandsignal til kontrolpanelet.
  • Alarmaktivering, som ved hjælp af sirene og eventuel visuel varsel, adviserer om at brandalarmen er aktiveret.

 

Selve brandsystemerne kan være ekstremt simple, eller store og avancerede systemer. Det afhænger helt af typen af virksomhed, hvor systemet er installeret - og dermed de krav som stilles til virksomheden, både i forhold til gældende lovgivning, men også øvrige krav fra fx forsikringsselskaber.

Systemerne kan bestå af flere forskellige typer af detektorer, som enten aktiverer optisk, når der er tegn på fysisk røgudvikling, eller som reagerer på varmeafgivelse. Derudover kan der anvendes linjedetektorer, flammedetektorer, eller forskellige slags termodetektorer. Der findes også kopmbinationsdetektorer, hvor detektorer kan fås med flere teknologier indbygget i én enhed. Udover detektering vha. detektorer, kan systemet udvides med fysiske brandtryk, så man manuelt kan udløse brandalarmen også.

Når en detektor eller et brandtryk aktiveres, sendes signalet til Kontrolpanelet, der derefter aktiverer lydgivere/sirener og eventuelle visuelle indikatorer også. Der sender herefter signal om aktivering af brandalarmen til Beredskabet, som hurtigt kan iværksætte indsats fra Brandvæsenet.

Teknologien er under konstant udvikling, hvorfor markedet for løsninger også løbende udvides. Vi er på forkant med de nye teknologier, og kan derfor sammensætte den helt rigtige bestykning til lige netop dit behov.

 

Brandsikring til alle brancher:

STANLEY Security leverer brandsikring til de fleste erhverv. Vi har bred erfaring med både installation og servicering inden for bl.a. den offentlige sektor, hvor vi har sikret en række forskellige typer af institutioner så som børnehaver, folkeskoler og erhvervsskoler. Derudover har vi sikret butikscentre og detailbutikker, bank- og finanssektoren samt virksomheder lige fra mindre liberale erhverv og op til store logstikcentre. 

Du kan derfor trygt stole på, at vi har ekspertisen og erfaringen der skal til, for også at sikre din virksomhed.

  Banker og den finansielle sektor

  Institutioner & Skoler

  Kommunale sektor

  Butik- og detailsektoren

  Logistik- og transportsektoren

  Små liberale erhverv

  Større erhverv

Ønsker du at vide mere om vores løsninger inden for brandsikring, kan du helt uforpligtende kontakte vores Brandspecialister for et uopfordret tilbud eller gennemgang af dit behov.

 
Læs mere om vores øvrige løsninger:

Tyerialarm

Adgangskontrol

Videoovervågning