Site Occupancy Management er en smart og kosteffektiv måde, hvorpå persongrænser kan tilsikres overholdt. Intelligent analysesoftware registrerer automatisk ind- og udgang og viser livestatus til besøgende.

 

      Fordele med Site Occupancy Management:

          Fuld-automatisk registrering af antal ind- og udgange

          Integrébar med eksisterende dørsystemer

          Kosteffektiv løsning uden tunge personaleomkostninger

          Smart visning af antal nuværende personer

          Simpel måde at undgå overbelægning

 

Sådan fungerer løsningen:

STANLEY Site Occupancy Management gør det muligt at holde styr over, hvor mange mennesker der befinder sig i et lokale, på en etage eller i en bygning på et givent tidspunkt.

Løsningen fungerer ved hjælp af kamerateknologi, hvor avanceret analysesoftware anvender videomaterialet til at registrere ind-og udgang af personer. Når det maksimale niveau for antal personer samlet på én gang er nået, kan der iværksættes adgangsbegrænsende tiltag.

Det tilsluttede Smart Display viser samlet antal personer registreret, evt. estimeret ventetid og anvender simple farvede ”skilte” for hurtig orientering til besøgende.

En kosteffektiv og simpel løsning, som kan indfri myndighedernes krav og retningslinjer til persongrænser, uden at man er nødsaget til fast at have allokeret personale- eller vagtressourcer, til at varetage ind- og udgangskontrollen i sin virksomhed. Løsningen kan integreres en eksisterende adgangskontrol- eller dørstyringsenheder, og dermed nemt tilsikre at grænserne ikke overskrides.

 

 

Analyserer personers ind- og udgang i realtid

Fuld-automatiseret system med infovisning

Afprøvet teknologi med simpel installation

Skalérbar løsning, fra én til flere døre

Løsningen er 100% standalone og kan fungere på én indgang, med optælling af både ind-og udgang via samme dør/indgangsparti, eller udvides til at dække flere indgange samtidig.

Server med analysesoftware opsættes og derefter tilsluttes én eller flere af vores analyse-sensorer. Sensorerne består af 3D kameraer, som sammen med vores avancerede software, sikrer optælling af personer ved både ind-samt udgang.

Simpel visning af personantal sker på det tilhørende Smart Display, som kan monteres både lodret eller vandret. Smart Displayet kan indstilles til at vise flere sprog i rullende format, fx Dansk, Engelsk og Tysk -på samme tid.

Brugervenlig administration af indstillinger gør det nemt at anvende systemet på daglig basis.

 

Cloud-opkobling for udvidet funktionalitet

Ved at tilslutte løsningen til vores Cloud, kan flere systemer kobles sammen. Fra Clouden kan der foretages optælling fra flere seperate systemer, enten opsat på samme lokation eller forskellige fysiske lokationer.

Statistik indsamles over optælling, således at man overskueligt kan få vist besøgstal for et givent tidspunkt af døgnet, uge eller måned. Historikken kan eksporteres fra rapportfunktionen, så data kan anvendes til optimering af fx personalebehov eller øvrige driftsmæssige tiltag i butik.

 

Kontakt os for mere information

Ønsker du at høre mere om, hvordan STANLEY Site Occupany Management kan hjælpe med at sikre din virksomhed, kunder og medarbejdere? Så kontakt vores sikringskonsulenter i dag.

Andre tilgængelige ressourcer:

Alarm Video Verification

Video Guard Tours

Video Activated Verification

Remote Interactive Gatekeeper