Tyverialarm / AIA

Pålidelige tyverialarmløsninger er den simpleste måde, hvorpå virksomheder kan forebygge tyveri og hærværk på. STANLEY Security leverer, installerer og servicerer en række af branchens førende systemer, til alle brancher - små som store.

 

           Industriledende integrébare systemer

            Trådførte- eller trådløse løsninger

            Cloud- og Remote Management funktioner

            Installeret, serviceret og overvåget af STANLEY

Vi installerer og servicerer branchens førende tyverisystemer, både lokalt og internationalt. Eksempler på supporterede producenter:

ICON1_50x50.png          ICON2_50x50.png               ICON2_50x50.png                           

 

Hvad er tyverialarmsystemer (AIA)?

Tyverialarm, også kaldet Indbrudsalarm eller blot AIA, er oftest en essentiel del af en virksomheds samlede sikring. Tyverialarmen sikrer både virksomhedens medarbejdere og værdier, ved at detektere uatoriseret adgang og aktivere alarm. Alarmsystemet varsler både ved at aktivere lydgivere, oftest sirener, på lokationen samt ved at afgive alarmsignal til vores døgnbemandede Rigspolitigodkendte Kontrolcentral. 

På Kontrolcentralen kan vores alarmoperatører modtage og følge med i signaleringen fra tyverialarmen, samt sørge for at iværksætte den rette reaktion ud fra de modtagne signaler. Dét kan være tilkald af kundens kontaktpersoner, afsendelse af en sikkerhedsvagt (også kaldet en Alarmptrulje) eller ved relle alarmer så som indbrud, hærværk eller overfald - politiet.

Tyverisikring består af én eller flere alarmcentraler, hvortil fysiske sikrings-koponenter tilknyttes i et sikkert system. Der findes en lang række forskellige typer af komponenter, de mest anvendte dækker bevægelses-følere (også kaldet PIR-detektorer), magnetkontakter til døre og vinduer, glasbruds-dektorer som alarmer ved knusning af fx en rude og overfaldstryk til beskyttelse mod røveri i eksempelvis butikker eller banker. 

Systemerne har også både kodetastaturer samt betjeningspaneler tilknyttet, som medarbejderne anvender for at slå systemet til- eller fra med. Afhængig af systemets type og størrelse, vil antallet af både sikringskomponenter samt brugere - og brugerne rettigheder - varierer, for bedst muligt at sikre en simpel, men sikker, anvendelse i hverdagen og samtidig sørge for, at virksomhedens værdier er tilstrækkeligt overvåget og sikret, når virksomheden holder lukket.

Et typisk AIA-system består af:

 

 • En alarmcentral, som er hjertet i installationen
 • Et betjeningspanel samt evt. kodetastaturer
 • Sikringskomponenter så som bevægelsesfølere og magnetkontakter
 • Varslings-sirener og lydgivere
 • Strømforsyning(er)
 • Kabling
 • Sikret, overvåget, transmission til vores Kontrolcentral
 • Nøgleboks, så vagten kan få adgang uden for åbningstid
 • Alarmskilte, både til døre, vinduer og hegn/perimeter

Typer af tyverialarmsystemer

Der findes flere forskellige systemer inden for tyveri-sikring:

 • Simple, mindre, trådløse systemer
 • Hybridsystemer, med brug af både trådløse og trådførte komponenter
 • Mellemstore, trådførte, systemer
 • Store, mere komplekse systemer

 

Mange sikringsmuligheder
 
Med en tyverialarm kan man også sikre andet end blot virksomhedens lokaler. Områder så som perimeteren, altså området omkring virksomheden, samt porte, hegn, tag mv. kan ligeledes sikres mod indtrængen.
 
Tyverialarmen vil flere steder også oftest integreres med andre eksisterende systemer, som fx et adgangskontrolsystem eller videoovervågningssystem. På den måde kan tyverialarmen og adgangskontrollen tale sammen med hinanden, hvor en signalering af fx adgangskontrollen kan give besked til tyverialarmen om enten godkendt adgang, eller også som en styring der kan til- eller frakoble alarmen i et ønsket områder.
 
Ved at integrere tyverialarmen med et videoovervågningssystem, vil videoovervågningen kunne sikre optagelser i tilfælde af aktiveret tyverialarm, så optagelser sikres til efterfølgende dokumentation over forløbet. 

 

Certificeret Installatør & Forsikring & Pension's Sikringsniveauer

Brancheorganisationen Forsikring & Pension har til det danske erhvervsliv skabt en specifikation over de sikringsklasser/sikringsniveauer, som hver enkelt erhvervsdrivende skal overholde, for at være sikret iht. deres forsikringspolicer.
 
Sikringsniveauet for den enkelte installation afhænger af kravet af forsikringsselskabet, som kræver en tyverisikring bestykket iht. niveauet.
 
STANLEY Security's sikringskonsulenter sørger altid for at bestykke en professionel løsning til hver enkelt kunde og installation, både ud fra kundens individuelle behov, men også på den måde hvor sikringsniveauet overholder kravet.
 
STANLEY Security er ISO 9001:2015 certificeret AIA-installatør, samt medlem af SikkerhedsBranchen. Dét betyder at vi overholder alle branchens regler, og at du som kunde trygt kan anvende som sikkerhedspartner, uagtet om du er en lille, mellemstor eller global virksomhed.

Nye muligheder med STANLEY Hosted Services

Innovation er et af vores kerneområder, og vi arbejder hele tiden på at indføre nye og forbedrede markedsledende sikringsprodukter til det danske og internationale marked.

Vi indfører derfor løbende nye systemer og løsninger, som på en sikker og kosteffektiv måde kan levere tryghed og sikkerhed til vores kunder. Af de seneste og nyeste tiltag er lanceringerne af Cloud-baserede systemer samt vores SaaS-ydelser. Læs mere om vores Hosted Services her.

Som sikkerhedsleverandør kan vi endvidere varetage fuld hosting af servere og databaser fra vores Kontrolcentraler, samt overtage den daglige drift af systemerne og varetage det fra distancen - kosteffektivt og sikkert.

 

Mangeårig erfaring med både mindre, mellemstore samt de større og komplekse sikringsløsninger

Vi kan løse alle typer af sikringsopgaver, fra de simplere trådløse installationer, som oftest ses i de mindre liberale erhvev, til de mellemstore og større installationer i eksempelvis Detailbranchen samt hos større erhverv. Med over 30 års erfaring af leverancer til det danske erhvervsliv, har vi de rette løsninger, ydelser og kompetencer til at løfte alle behov.

Vores moderne og innovative løsninger spænder bredt, og ses mange steder rundt om i landet, blandt andet hos flere af de store butikskæder, bank- og logistik sektorerne, erhvervsejendomme, offentlige og kommunale regioner samt hos nogle af verdens største virksomheders datacentre.

 

Remote Management & Fjernservice

De fleste nyere tyverisystemer er netværksbaserede. Det åbner nye muligheder op for både tilslutningen mod vores Kontrolcentral, men også vores muligheder for i større omfang at kunne administrere og supportere tyverisystemerne på distancen.

Flere virksomheder gør i stigende grad brug af Facility Management og outsourcer enten dele, eller hele, driften af deres sikringsopgaver til deres samarbejdspartnere. STANLEY Security er førende på området, og kan varetage den fulde drift af tyverisystemerne - enten på distancen via sikret fjernadgang, eller ved helt at overtage hostingen af alarmservere, adgangskontrol-servere samt video-servere i vores egne sikrede netværksmiljøer på vores Kontrolcentral.

Det giver fleksibilitet for vores kunder, som kan holde fokus på deres egne kerneopgaver, og lade os varetage sikringsopgaverne. Vores Remote Management-teams og special-uddannede Remote Teknikere kan hurtigt og effektivt assistere på distancen i tilfælde af fejl eller nedbrud, og dermed levere en hurtig indsats - og mindske eventuel nedetid eller driftsforstyrrelser for kunderne. 

Flere og flere systemer understøttes løbende og vores udviklere arbejder hele tiden på nye løsninger og systemer, som kan integreres og supporteres enten via Remote Adgang, som en SaaS-løsning eller som en fuldt ud hosted løsning, fra vores egne sikre miljøer. Cloud-tilsluttede anlæg gør det endvidere muligt for slutbrugerne selv at tilgå deres systemer, skulle behovet herfor opstå, hvilket er en kosteffektiv måde at holde systemerne driftet på i hverdagen. 

Serviceberedskab 24/7-365

Der kan på alle vores løsninger tegnes Serviceaftale, helt efter dét behov som den enkelte kunde har. Aftalen kan omfatte fuld service og vedligehold, døgnet rundt, eller blot et årligt eftersyn af anlægget.

Vi skaber og tilrettelægger den helt rigtige serviceaftale med hver enkelt kunde, for at sikre de er dækket så godt ind som overhovedet muligt, mens deres løbende omkostninger holdes så langt nede som muligt.

Uagtet valget af Serviceaftale står vores Serviceberedskab altid klar til hjælpe. Vores Serviceteknikere udfører de fleste af deres opgaver inden for normal arbejdstid, men opstår behovet uden for arbejdstid - fx om natten - vil vores Vagthavende Teknikere altid være klar til at rykke ud, ligegyldigt hvor i landet kunden befinder sig.

Vores teknikere er uddannede inden for alle deres arbejdsområder, værende fx tyverialarmer, videoovervågning samt adgangskontrol. De efteruddannes løbende efter behov, så vi altid sikrer at orpetholde kendskab til både regulationer og lovkrav, men også så de godt klædt på til nye teknologier og systemer, efterhånden som de indføres på markedet.

Hos STANLEY Security er vores teknikere en af vores absolut vigtigste ressourcer, og som oftest vores ansigt udadtil hos vores kunder. Derfor er det vigtigt for os at vores teknikere ikke blot er kompetente, men også trives og er motiverede i deres dagligdag. Vi lægger stor vægt på, at denne glæde ved arbejdet og ekspertisen i udførslen, skinner igennem på hvert eneste kundebesøg.

Book et møde med en af vores sikringskonsulenter, så også din virksomhed kan sikres professionelt og kosteffektivt