Tyverisikring til erhverv

I dag stiller forsikringsselskaberne høje krav til enhver form for sikring med tyverialarmer. Følgerne af et indbrud kan resultere i manglende levering og dermed skade forholdet til dine kunder. Derudover kan indbrud også føre til usikkerhed på arbejdspladsen og betyde at dit personale føler sig utryg ved at gå på arbejde.

For de fleste virksomheder er det naturligt at investere i et sikkerhedssystem for at beskytte personalet og virksomheden mod uønskede hændelser. Sammen med en af vores dygtige sikringsrådgivere hjælper vi dig med at finde den rette løsning, som passer bedst til dig og din virksomhed. 

Hvis alarmen går

Hvis din tyverialarm går, følger vi en fast procedure kombineret med eventuelle individuelle ønsker og behov.

  • Tyverialarmen videresendes til vores døgnbemandede Kontrolcentral
  • Ved alarm udløses en sirene, som har en præventiv virkning
  • Der sendes som udgangspunkt altid en vagt medmindre andet er aftalt
  • Når tyverialarmen går kontaktes den ansvarlige i virksomheden og individuel procedure iværksættes (forholdsordre)
  • Vagten foretager en rundering af virksomhed og forlader først stedet, når alt er gennemgået og sikret
  • Eventuelle skader på henholdsvis vinduer og døre udbedres således, at der ikke opstår følgeskader på dit inventar

Kontakt os hvis du ønsker at vide mere eller book et møde med en af vores sikringsrådgivere.