Vi er certificeret

Hvorfor er det vigtigt at vælge en certificeret leverandør?

Ved at anvende en certificeret leverandør, har du vished for at leverandøren aktivt anvender et Kvalitetsledelsessystem (KLS).

Et kvalitetsledelsessystem (KLS) er et system, som har til formål at sikre, at installationer inden for områderne videoovervågning, adgangskontrol, tyverialarm og brandalarm udføres og serviceres korrekt, så de lever op til den gældende lovgivning og kravspecifikation fra Forsikring & Pension.

Næsten alle danske virksomheder har et såkaldt forsikringskrav, som er et udtryk for omfanget af dét sikringsniveau virksomheden skal overholde, i henhold til deres forsikringspolice. Forsirkingsniveauerne varierer efter branche og mængeden af værdier og løsøre, og fastsættes ofte ud fra hvor høj risikoen for fx indbrud er. Det er kun certificerede installatører, som kan foretage installation og servicering af sikringssystemer installeret i henhold til disse forsikringskrav.

Din garanti for høj kvalitet

I STANLEY Security arbejder vi aktivt på løbende at forbedre vores standarder, så vi ikke kun overholder lovgivning og kravspecifikationer, men også løbende sikrer optimering af vores interne processer, foretager risikovurderinger, udfører tilfredshedsundersøgelser og evaluerer på forbedringsmuligheder hele vejen rundt i vores virksomhed.

Certificeret

Som en vigtig del af arbejdet i STANLEY Security, har vi valgt at blive certificeret i henhold til dansk standarder og normer indenfor brand- og tyverialarm, adgangskontrol samt videoovervågning. Vi foretager mindst én gang årligt Intern Audit i samarbejde med vores brancheorganisation, Sikkerhedsbranchen, og derudover får vi ligeledes mindst én gang årligt foretaget Ekstern Audit via Intertek. De to årlige audits har til formål at validere, hvorvidt vi overholder mindstekravene til certificeringerne, samt sikre at adressere udvilkingsprotentialer og risicri. 

Vi er medlem af Vagt- og Sikkerhedsindustrien (VSI), SikkerhedsBranchen og certificeret af Forsikring & Pension samt Intertek og DBI.

  • F&P Certificeret Installatør (AIA/ADK/TVO) 
  • ISO 9001:2015 Certificeret (AIA/ADK/TVO)
  • ABA certificeret