PEOPLE - PRODUCT - PLANET

Bæredygtig udvikling og tryghed skabt gennem vores medarbejdere

Med udgangspunkt i FNs 17 globale mål, har Stanley Black & Decker på sigt, et ønske om at skabe bæredygtig udvikling, som kan bidrage til øget tryghed i det samfund vi lever i i dag.

Vores formål er at gøre verden til et tryggere sted, gennem motiverede medarbejdere, som kan bidrage til fremgang og gøre verden til et endnu tryggere sted.     

Med udgangspunkt i FN’s 17 globale mål er vores fokus:

 • Fremme bæredygtig udvikling gennem rimelig økonomisk vækst
 • Skabe bedre muligheder for alle
 • Reducere ulighed
 • Hæve den grundlæggende levestandard
 • Fremme retfærdig social udvikling og integration
 • Sikre at naturlige ressourcer og økosystemer administreres på en bæredygtig måde

 

Som en del af Stanley Black and Decker arbejder STANLEY Security strategisk med bæredygtighed og har hovedsageligt organiseret vores arbejde i 3 hovedgrupper, som afspejler: People, Product & Planet.

Du kan læse mere om koncernens globale arbejde indenfor bæredygtighed her: SBD - Corporate Social Responsibility

Socialt ansvar

Som globalt firma føler vi et stort ansvar for at fremme den bæredygtige sociale udvikling på alle områder ud fra de forudsætninger vi har, og der hvor vi kan. Vi ønsker øget tryghed i Danmark både på arbejdspladsen, på skoler og privat.

En del af denne hjælp sker blandt andet via vores årlige hjælp til julemærkehjemmet, som har til formål at hjælpe børn som mistrives til en hverdag uden mobning og ensomhed. Læs mere om Julemærkehjemmene her

Miljø

Vi arbejder aktivt for at påvirke miljøet minimalt og forebygge forurening.

 • Reducere belastningen for miljøet ved brug af køretøjer og transport
 • Minimere brugen af materialer, som er skadeligt for miljøet
 • Rådgive vores kunder med at vælge holdbare- og teknologiske løsninger
 • Samarbejde med vores leverandøre og partnere for at udvikle holdbare produkter og ydelser
 • Gøre medarbejderne bevidste om virksomhedens øget fokus for miljøet

 

Det er en vigtig milepæl for os, altid at overholde gældende miljølovgivning og regelsæt, som gør sig gældende for vores forretning. 

Sundhed

Bedre og sundere kultur for medarbejdere, kunder og partnere

En sund forretning er en god forretning. For os er det vigtigt at fremme en sund kultur for vores medarbejdere, kunder og partnere. Med hjælp og opfordring fra STANLEY Security kan medarbejderne i fællesskab deltage i forskellige aktiviteter for at opnår bedre sundhed. Det betyder øget præstation både individuelt og organisatorisk og bidrager til en energifyldt og positiv forretning.

Det omkringliggende miljø kan påvirke alt fra sundhed og levetid samt hvorlænge vi er en aktiv del af samfundet. Ved at arbejde med social bæredygtighed kan vi bidrage til en positiv social udvikling.

EtiK

Hos os har vi et åbent forretningsmiljø, hvor alle kan give udtryk for egne holdninger og meninger.

Mangfoldighed og integration

Vores organisation bærer præg af motiverede medarbejdere med de rette færdigheder. Det er en sund arbejdsplads med gode fællesværdier. Værdierne tager udgangspunkt i at alle er lige, og kommer til udtryk i alt hvad vi gør.

Vi ønsker, at STANLEY Security skal være en tolerant og inkluderende arbejdsplads, hvor de mange forskellige personligheder, kompetencer og erfaringer kan passe ind. Mangfoldighed og integration er vigtigt for os. Ved at tage vare om hvert enkelt individs kompetencer øger vi læringen samtidig med at vi udvikler vores virksomhed.