Få automatisk til- & frakoblingskontrol i din virksomhed

Den menneskelige faktor er ofte grunden til, at en tyverialarm eksempelvis efterlades frakoblet natten over. Eftersom en tyverialarm kun er effektiv, hvis den tilkobles korrekt, er det vigtigt at minimere risikoen for menneskelige fejl.

For at undgår dette, tilbyder STANLEY Security en til- & frakoblingskontrol service. En sådan aftale betyder at Centralen sørger for, at en lokation ikke efterlades, uden at alarmen er korrekt tilkoblet. Ligeledes bliver der holdt øje med, om alarmen er frakoblet inden åbningstid.

Er der afvigelser i de foruddefinerede tidspunkter, tages der hurtig aktion. Eksempelvis informeres en kontaktperson, hvis alarmen ikke er blevet til- eller frakoblet til tiden, eller hvis alarmen frakobles udenfor almindelig arbejdstid.

Er du interesseret I at høre mere om vores til- og frakoblingsløsning, kan du kontakte vores kundecente